Privacyverklaring AVN

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens wij van u verzamelen en hoe wij die gegevens gebruiken.

Persoonsgegevens
Activiteiten Vereniging Nieuwkuijk ontvangt van Basisschool Het Kompas te Nieuwkuijk een lijst met onderstaande gegevens:

  • Naam leerling (voornaam + achternaam)
  • Woonplaats
  • Geboortedatum

Beeldmateriaal / foto’s
Voor kinderen onder de 16 jaar zal er voor foto’s uitdrukkelijk om een toestemming van de ouders gevraagd worden. Deze toestemming zal aan het begin van ieder schooljaar middels Digiduif worden opgevraagd. Het kan toch voorkomen dat  uw kind op een foto op onze website of facebook staat, vanwege bijvoorbeeld foto’s t.b.v. promotie of sfeerbeelden van een activiteit. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u een verzoek tot correctie mailen naar info@avnieuwkuijk.nl.

Gegevensverwerking
Activiteiten Vereniging Nieuwkuijk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Aanvraag subsidie;
  • Contributie inning;
  • Innen van eigen bijdragen schoolreisje en schoolkamp;
  • Gegevens bankrekening waarvan de betaling plaatsvind worden niet geregistreerd;
  • Opgevraagde telefoonnummers op de discopas worden gebruikt ouders indien nodig te waarschuwen en zijn alleen tijdens de disco avond in het bezit van de AVN.

Bewaartermijn
Activiteiten Vereniging Nieuwkuijk zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan het lopende schooljaar.

Delen met anderen
Activiteiten Vereniging Nieuwkuijk deelt uw persoonsgegevens niet met derden

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te laten corrigeren. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@avnieuwkuijk.nl.

Datalekken en misbruik gegevens
Indien er sprake is van of een vermoeden van een datalek zullen wij dit melden via http://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@avnieuwkuijk.nl.

Vragen
Uw privacy is belangrijk voor ons. Daarom bekijken we wel elk jaar of het privacy beleid nog voldoende waarborgen biedt en goed wordt uitgevoerd.