Liliane Fonds

Iedere maand zamelen wij geld in voor het Liliane Fonds om zo kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden te helpen. Dit is nog niet bij iedereen bekend, daarom brengen wij het graag nogmaals onder de aandacht.

Als school willen wij graag ons steentje bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen met een handicap in landen met extreme armoede. Hiervoor zamelen wij iedere 1maandag van de maand geld in. De kinderen brengen dan een vrijwillige bijdrage (bijvoorbeeld € 0,20) mee naar school en stoppen dit geld in de spaarpot van het Liliane fonds die in de klas staat.

De vlag van het Liliane fonds zal buiten hangen bij school om jullie er aan te herinneren geld mee te geven aan de kinderen.

Op dit moment zijn wij aan het sparen voor de hulp aan onderstaande kinderen:
Tania Canqui uit Bolivia (1999) hulpbedrag: € 79,49
Rodrigo Villalobos uit Bolivia (2008) hulpbedrag: € 396,17
Julie Parab uit India (1994) hulpbedrag: € 110,74
Esther Mukeshimana uit Rwanda (2003) hulpbedrag: € 59,44

Om al deze 4 de kinderen te kunnen helpen hebben wij dus een bedrag nodig van € 645,84. Het totaal is op te vragen bij de AVN, maar we zijn in elk geval over de helft.

Hoe mooi zou het zijn als wij dit bedrag nog dit schooljaar bij elkaar zouden krijgen, zodat we daarna weer een aantal nieuwe kinderen kunnen gaan helpen. Wij zullen jullie regelmatig op de hoogte houden via facebook wat de stand is van het gespaarde bedrag.

Hou de vlag dus goed in de gaten, let op de sirene die afgaat bij de eerste maandag van de maand, zet het in je agenda en geef een kleine bijdrage om deze kinderen te helpen!